Fire gange årligt inviterer organist Helle Winther til sangaftener i Margrethekirken. Der synges både nye og gamle sange fra højskolesangbog og salmebøger.

Kommende sangaftener fremgår af kolonnen til højre.