Lidt kirkehistorie

Oprindelig hørte Margrethe sogn under Ansgar sogn, men med den store udbygning af stjerne-kvarteret og kvarteret omkring Revlingbakken, begyndte den daværende sognepræst allerede i 1958 at afholde gudstjeneste hver anden søndag i Søndre Kapel. Der var tilsyneladende behov for en ny kirke i denne del af Ansgar sogn.

En komité, der skulle arbejde med planerne, blev nedsat. Kommunen fandt en passende byggegrund, og Ole Odgaard M.A.A. blev udpeget til arkitekt for byggeriet.

Margrethekirken blev så opført i 1971-1972, og indviet den 4. juni 1972.
Selvom kirken blev indviet i 1972, var den stadig en del af Ansgar sogn. Først i 1974 fik kirken eget menighedsråd, og i 1979 skete den egentlige sogneudskillelse.

Kirkerummet er specielt p.g.a. sin lofts- og tagkonstruktion. Det er 22 meter højt og foldet i ensartede spidse vinkler. Når kirken er belyst, forstærkes den skulpturelle virkning, og dagslyset gennem vinduerne i de trekantede gavlvægge giver et lyst og venligt rum.

Alter, døbefont og prædikestol er som væggene opført i gule mursten. I 1986 blev de beklædt med blanke messingskåle, som reflekterer lyset. Denne udsmykning blev udført af kunstneren Bent Exner, ligesom skulpturen på gavlvæggen over alteret.I forbindelse med de kirkelige handlinger står der et lille krucifiks på alterbordet. Også altersølvet samt det lille krucifiks er udført af Bent Exner.

Udsmykningen omkring alterpartiet er udført som en helhed af væverske Berit Hjelholt i nært samarbejde med Bent Exner. Altertæppet er seks meter langt, og sat sammen af fem stykker.

Motivet er bygget over ordet fra Johannes–evangeliet, kapitel 15,5: "Jeg er vintræet, I er grenene".
Endvidere har Berit Hjelholt vævet fire prædikestolsnedhæng.

På den nordlige sidevæg hænger er krucifiks, udført af kunstneren Niels Helledie.

 

Kirkeskibet over midtergangen er en model af den berømte engelske teclipper "Cutty Sark", og er i 1977 skænket af en lokal modelbygger.

 

Orglet over indgangsdøren er bygget af P. G. Andersen, København, og har 20 stemmer.

 

Kirkens fritstående klokketårn blev først bygget og indviet i 1991, efter at kirkens oprindelige klokkestabel var blevet kasseret af tilsynsmyndighederne. Arkitekt Ole Knudsen har tegnet det 24 meter høje tårn, der har en ottekantet basis i gule mursten – indrettet til kisterum. Den øvre del er en stålkonstruktion, beklædt med aluminiumsplader.

Tårnet er udsmykket med fire keramiske mosaikker med symboler og farver som kirkens prædikestols nedhæng. Disse mosaikker er udført i et samarbejde mellem Berit Hjelholt og Tommerup Teglværk.Der er 4 klokker i tårnet, hvoraf én er skænket af A. P. Møllers Fond.
Klokkerne bærer indskrifterne:
"I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn", "Jeg forkynder jer en stor glæde", "Gud til ære" og "Om livets Gud jeg bringer bud". 


På Aalborg Stift er der også en beskrivelse af kirken, med billeder af Niels Clemmensen.

Se kirkens egne billeder i vores album:
Margrethekirkens arkitektur og udsmykning