Der er mange mennesker engageret som medhjælpere i Margrethekirken, nok fordi det er ret så hyggeligt. Alle laver noget, de synes er vigtigt, eller sjovt, eller noget, som bare falder dem nemt. En gang om året afholdes enten medhjælperfest eller udflugt for alle, der giver en hånd i Margrethekirken.

Om søndagen hjælper altertjenesten med kaffe og opvask/fremsætning af alterbægre. Om torsdagen vander medhjælpere blomster. Nogen uddeler kirkeblade en gang hver tredje måned. Nogen sidder i udstillingsudvalg, andre i børne- og ungdomsudvalg, og andre har tilbudt sig og blevet stemt ind i menighedsrådet.

Ønsker du at give en hjælpende hånd, kan du kontakte medhjælperkoordinator Pernille 3033 9591, pehk@km.dk.

Herunder ser du en oversigt over vores udvalg og arbejdsgrupper.

UDVALG: 
 

Børne- og ungeudvalg

Alle aktiviteter vedr. børnefamilierne

Tovholder: Theiss Nielsen, menighedsrådsmedlem

 

Diakoniudvalg
Julehjælp, menighedspleje og andet socialt rettet arbejde

Tovholder: Lise Nedergaard, sognepræst mail: lne@km.dk

 

Grøn Kirke

Tovholder: Kristin Falck Saghaug, sognepræst mail: kris@km.dk

 

Kommunikation

Kirkens markedsføring

Tovholder: Pernille Engelhart Krogh, kulturmedarbejder mail: pehk@km.dk

 

Udstillinger

Skiftende udsmykning og udstillinger i Margrethesalen

Tovholder: Nyt udvalg under opsejling. Indtil da er tovholder: Pernille Engelhart Krogh, kulturmedarbejder mail: pehk@km.dk

 

Litteraturkreds

Den første torsdag i måneden

Tovholder: Aase Bak

 

Margretheeftermiddage og sogneudflugt

Booking af foredragsholdere. Afvikling og oprydning.

Tovholder: Yrsa Mortensen

 

Musik
Aktiviteter: Sangaftner, mødestedet, koncerter, pigekor, jule-/ påskekor og frivillige sangere.

Tovholder: Helle Winther, organist mail: hgw@km.dk

 

Verdenshjørnet

Foredragsaftener

Tovholder: Kristin Falck Saghaug, kbf. sognepræst mail: kris@km.dk

 

Hjerte for Afrika

Støtteudvalg for hjælpeorganisationen Hjerte for Afrika i den Central Afrikanske Republik, der er stiftet af Vera og Bent Skindhøj.

Tovholder: Niels Grymer, tidligere sognepræst i Margrethekirken

 

 

ARBEJDSGRUPPER

 

Adhoc

Folk der kan ringes til, hvis der lige er en opgave der mangler hænder

Kontaktperson: Pernille Engelhart Krogh, kulturmedarbejder mail: pehk@km.dk

 

Altertjeneste + kirkekaffe

Klargøring og afrydning/ rengøring af nadverbord. Kirkekaffe efter gudstjeneste.

Tovholder: Helle Andresen

 

Frivillige sangere

Synger når koret har fri og ferie

Tovholder: Helle Winther, organist mail: hgw@km.dk

 

Helligtrekonger

Helligtrekongerfest efter gudstjenesten

Tovholder: Jytte Mathiasen

 

Jule- og påskekor

Frivillig-kor der synger til julekoncerten og påskenat.

Tovholder: Helle Winther, organist mail: hgw@km.dk

 

Kirkebladsuddelere

Kontakter og koordinerer uddelere

Tovholder: Anita Busk

Kreacafé

Tovholder: Rikke Albecktsen
 

Lægmandsdeltagelse ved søndagsgudstjenester

Tovholder: Jytte Mathiasen

 

Pilgrimsvandringer

Tovholder: Jytte Mathiasen

 

Salatdamer, familiearrangementer

Laver salater

Tovholder: Jane Steffensen

 

Skt. Hansfest

Alt praktisk i forbindelse med afvikling af Skt. Hans.

Tovholder: Pernille Engelhart Krogh / Ole Peter Jakobsen / Helle Winther