Børn og unge med særlige behov.

Specialundervisningen for børn og unge med særlige behov koordineres og planlægges af Aalborg Budolfi provsti i samarbejde med det lokale sogn. Holdene undervises af en medarbejder i provstiets team for specialundervisning.
 
Konfirmandforberedelse
Der tilbydes konfirmandundervisning hvert år til elever i Centerklasserne/J-klasserne. Forberedelsen forløbet almindeligvis over 24 lektioner i perioden fra midt i januar og frem til konfirmationen. Det tilstræbes, at en konfirmationsdato kan frigives senest halvandet år i forvejen. Konfirmandforberedelsen foregår ved Margrethekirken, Revlingbakken 18. Provstiet arrangerer og betaler udgiften til bustransport. Indskrivningen foregår almindeligvis i november/december året før undervisningen begynder.
 
Børn med særlige behov
I samarbejde med skolen/lærerne planlægges en række kirkebesøg med undervisningsforløb for elever i de mindre klasser. Undervisningen tilpasses gruppens særlige behov og muligheder. Der formidles kendskab til kirke og kristendom i mødet med børnenes egne erfaringer og spørgsmål. Det aftales nærmere med skolen/specialafdelingen, hvornår forløbene tilbydes. Sideløbende tilbydes børn og forældre deltagelse i en eller to gudstjenester uden for skoletiden, der er tilrettelagt for børn med særlige behov.
 
Yderligere information
Projektleder Benny Vindelev
Tlf. 26 60 68 79
E-mail: bv@konfirm.dk

Konfirmation 2024: Lørdag 11. maj kl. 10.00.