Jordemoderen foretager som regel anmeldelsen, der skal ske inden 14 dage efter fødslen.

Hvis forældre er ugifte, kan de erklære, at de ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn sammen. I givet fald benyttes en særlig blanket, som kan findes på hjemmesiden www.personregistrering.dk .

Alle Margrethekirkens opgaver vedrørende personregistrering varetages pt. af Ansgarskirkes kontor, Vesterbro 15. 9000 Aalborg. Åbningstid mandag - fredag kl. 9-13. Tlf. 98 18 25 22.