Jordemoderen foretager som regel anmeldelsen der skal ske inden 14 dage efter fødslen.

Hvis forældre er ugifte, kan de erklære at de ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn sammen. I givet fald benyttes en særlig blanket som kan findes på hjemmesiden www.personregistrering.dk. eller fåes på kirkekontoret. Her kan man også få yderligere oplysninger.