Margrethekirkens menighedsråd
Formand
Susanne Redder
susanne.redder@stofanet.dk

Næstformand
Jytte Mathiasen

Kasserer
Anna Marie Nielsen

Kirkeværge
Kurt Pedersen

Ulrik Nordhagen
Jørgen Langdal Nielsen
Dorte Kathrine Rasmussen 
 

Kontaktperson og sognepræst
Kristin Falck Saghaug 

Kst. sognepræst
Christian Meidahl

Suppleanter
Ruth Klitte
Hanne Veiby

De valgte medlemmer fra venste: Dorte, Knud, Susanne, Ulrik, Jytte, Jørgen og Anna Marie