Margrethekirkens menighedsråd
Formand
Susanne Redder
susanne.redder@stofanet.dk

Næstformand
Jytte Mathiasen

Kasserer
Anna Marie Nielsen

Kirkeværge
Kurt Pedersen

Ulrik Nordhagen
Jørgen Langdal Nielsen
Dorte Kathrine Rasmussen 
 

Kontaktperson og sognepræst
Kristin Falck Saghaug 

Sognepræst fra 27. september 2020
Lise Nedergaard

Suppleanter
Ruth Klitte

De valgte medlemmer fra venste: Dorte, Knud, Susanne, Ulrik, Jytte, Jørgen og Anna Marie