Margrethekirkens menighedsråd
Konstitueret d. 6. marts 2019
Formand
Susanne Redder

Næstformand
Jytte Mathiasen

Kasserer
Anna Marie Nielsen

Kirkeværge
Kurt Pedersen

Ulrik Nordhagen
Jørgen Langdal Nielsen
Dorte Kathrine Rasmussen 
 

Kontaktperson og sognepræst
Kristin Falck Saghaug 

Kst. sognepræst
Christian Meidahl

Suppleanter
Ruth Klitte
Hanne Veiby

Kontaktdata følger asap