Dåb i Margrethekirken
Du kan, uanset alder, blive døbt. Dåben finder sædvanligvis sted ved søndagens gudstjeneste kl. 10.00.
Sådan gør man
Inden dåben skal man træffe aftale med kirkekontoret tlf. 98 18 25 22 eller på mail til margrethe.sognaalborg@km.dk. Her aftales tidspunkt for dåben og den forberende samtale om, hvad der skal ske i kirken på selve dåbsdagen.

Kirkekontoret skal have barnets fulde navn, cpr.nr samt fulde navn på begge forældre. Derudover skal vi også registrere, hvem der skal stå fadder til barnet. Normalt vælger forældrene to til fem faddere. Oplysningerne på fadderne sendes til kirkekontoret, som sørger for, at præsten kan lave en dåbsattest. 

Inden dåben tager præsten, der skal døbe barnet, kontakt til forældrene og aftaler en dåbssamtale. Her gennemgås ritualet, og der er mulighed for at tale om dåben og stille spørgsmål til dagen.

OBS!
Senest seks måneder efter fødslen skal barnet have navn.

Hvis barnet skal døbes, sker navngivningen normalt i forbindelse med dåben. Ellers skal barnets navn registreres gennem borger.dk