Margrethe-eftermiddage

Margretheeftermiddage finder sted første tirsdag eftermiddag i måneden og er for alle.
Arrangementet er gratis, men kaffe og kage koster kr. 20,-

Udvalget som består af frivillige sammensætter det inspirende program. I kolonnen til højre ses den kommende tids foredrag.