Studiekredsen, som har holdt en kort pause i foråret, tager tråden op igen i sensommeren og efteråret 2023, og mødes første gang onsdag den 9. august kl. 19-21. Nu for at læse og samtale ud fra Sørine Godtfredsens bog ”Som Sørine læser Bibelen”.

For Sørine Godtfredsen er Bibelen en beretning om vores fælles ophav og forankring og en stadig inspiration til samtale om livets store spørgsmål: liv og død, familie, køn, kærlighed, sorg, glæde, ondskab, barmhjertighed.... Selv coronakrisen får et ord med på vejen. Sørine Godsfredsen mener noget om det meste...

”Som Sørine læser Bibelen” udkom på Bibelselskabets Forlag i 2020.

Sæt kryds i kalenderen følgende onsdage kl. 19-21: 
9. august, 
6. september, 
11. oktober og
8. november

Tilmelding til og nærmere oplysninger hos sognepræst Lise Nedergaard, tlf. 3033 9945 / mail: lne@km.dk
Tidligere deltagere i studiekredsen bliver kontaktet på mail.