Kirketjener søges til Margrethekirken, Aalborg, Budolfi provsti

En stilling som kirketjener ved Margrethekirken, Aalborg, er ledig pr. 1. maj 2021.
Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Kirketjenerens opgaver:

I samarbejde med kirkens anden kirketjener varetages en lang række praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognet. Hertil kommer den daglige rengøring af kirken og kirkens øvrige lokaler.

Stillingen er normeret til 30 timer om ugen, men der er ikke en fast, daglig arbejdstid. Nogle perioder kan være meget travle, mens andre er mere stille, og det indrettes arbejdet efter. Kirketjenesten i weekenderne fordeles i samarbejde med den anden kirketjener. Der forekommer arbejde på skæve tidspunkter.

Margrethe sogn er med 3.400 indbyggere, et mindre bysogn med mange aktiviteter. Personalegruppen består af to præster, en organist, en kirke- og kulturmedarbejder og to kirketjenere. Vi har et godt samarbejde, og vi lægger stor vægt på, at vi hjælper hinanden, så vi opnår den bedst mulige kvalitet i opgaveløsningen.

Vi forventer, at du
- er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt
- er imødekommende, samarbejdsvillig og loyal
- er fleksibel og kan indrette din indsats efter de skiftende behov
- har en god fysik og har kræfter til rengøring, køkkenarbejde, opstilling af borde/stole og lignende
- tager godt imod kirkens gæster i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og sognearrangementer
- har en positiv indstilling til arbejdet i Folkekirken

Desuden ser vi gerne, at du har ”hænderne rigtigt skruet på” og kan klare almindeligt vedligeholdelsesarbejde samt mindre reparationer.

Det er en betingelse for ansættelse, at du kan stille bil til rådighed. Tjenestemæssig kørsel vil blive godtgjort efter statens høje takst.

Ansættelse sker ved Margrethe Sogns Menighedsråd, Revlingbakken 18, 9000 Aalborg.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske fem ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for to år efter ansættelsens start.

Årslønnen for en fuldtidsstilling aftales inden for intervallet 274.478,09 – 353.933,18 (nutidskroner). Fikspunktet er 274.478,09 (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 25.901,96 (nutidskroner).
OK tillæg på 1.212,43 (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der indhentes børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til medlem af menighedsrådet Jørgen Langdal, tlf.: 5045 6497 eller kontaktperson Henrik Groth, tlf.: 2723 9846.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9110fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 15. marts kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 12.

Menighedsrådet kan oplyse, at der eventuelt vil blive indhentet referencer.

Klik her, hvis du vil downloade stillingsopslaget som pdf-fil.