Pigekor

Margrethekirkens pigekor synger med ved alle gudstjenester. Ønsker du at være med, kan du kontakte korleder og organist Helle Winther på tlf. 22 36 80 79

Jul- og påskekor

Til jul og påske samler vi et højtidskor fra kirkens menighed.

Koret dirigeres af kirkens organist Helle Winther.

Hvis du gerne vil synge i kor, som ikke optager en fast aften en hel sæson, kan du hente flere oplysninger ved at skrive til Helle Winther på email: hellewinther9@gmail.com.