Om søndagen hjælper altertjenesten med kaffe og opvask/fremsætning af alterbægre. Om torsdagen vander to frivillige blomster. Nogen sidder i kunstudvalget. Andre i børne og ungdomsudvalget. Nogen sidder i menighedsråd.

Der er mange engageret som frivillige i Margrethekirken. Alle laver noget de synes er vigtigt, eller sjovt, eller som bare er nemt for dem. 

Ønsker du at give en hjælpende hånd kan du ringe til kordegn Jenny Nielsen på tlf. 98 18 25 22 og blive skrevet op på tilkaldelisten. Udvalgene tager også godt i mod nye ideer og hænder.

Herunder ser du en oversigt over udvalgene:
Altertjenesten
Køkkenholdet - til Spaghettigudstjenester
Klippedamerne
Blomstervanderne
Kunstudvalget
Børne og ungdomsudvalget
Påske- og julekoret
Margretheeftermiddagsudvalget

Så er der alle ad hoc opgaverne:
Hjælpe til ved Sankt Hans
Friluftsgudstjenesten
O.m.a.

En gang om året holder vi fest for alle, som har hjulpet til i årets løb.