Søndag d. 8. marts 2020, Kl. 09:00 til kl. 11:00

HJÆLP MED AT SAMLE IND TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Kort eller længere rute - vi har ruter til de langbenede, de kortbenede, de hurtige, de rolige, dem med god tid og dem med kort tid til rådighed. Al hjælp modtages med kyshånd og der serveres frokost i Margrethesalen efter endt indsats.

Ruterne og indsamlingsbøsser uddeles ml. kl. 9-10 og ml. kl. 11-12 i Margrethesalen. Du kan vælge at gå før og/eller efter gudstjenesten.

Send en sms til Pernille på tlf. 2993 2199, hvis du er frisk på at gå en indsamlingstur. Eller tilmeld dig via https://blivindsamler.noedhjaelp.dk/ og vælg 'Margrethekirken'.

OM INDSAMLINGEN
Klimaforandringerne rammer os alle, men det rammer særligt voldsomt i verdens fattigste lande. Her er man ikke klædt på til det nye klima, og der er intet forsvar for oversvømmelser, tørke og orkaner.

Den gode nyhed er, at der findes løsninger. Folkekirkens Nødhjælp kender dem. Og derfor samler de i år ind til broer, diger, opsamlingssøer og flugtveje - og de samler ind til introduktion af klimaresistente afgrøder, drikkevand og nytænkende løsninger.